Home Over My Life Story Mediawijsheid en My Life Story

Mediawijsheid en My Life Story


My Life Story
is een lessenserie waarmee mediawijsheid bij jongeren wordt ontwikkeld en versterkt.

We leven in een dynamische samenleving, met informatie in overvloed. De rol van nieuwe media in onze samenleving wordt steeds belangrijker. Ook de vaardigheden die nodig zijn om deel te nemen aan de samenleving veranderen. Iedereen - ook jongeren - moet in staat zijn om de stortvloed aan kennis en informatie op waarde te schatten en te vergelijken.

 

My Life Story is een compleet lespakket ontwikkeld door de Bibliotheek, voor het voortgezet onderwijs. Behalve de lessenserie kan de school ook bij de bibliotheek terecht voor begeleiding door een mediacoach.

 

My Life Story sluit aan bij de volgende mediawijsheidcompetenties (zoals beschreven door mediawijzer.net:

 • Communicatie: informatie vinden en verwerken
 • Gebruik: Apparaten, software en toepassignen gebruiken
 • Strategie: reflecteren op het eigen mediagebruik.

My Life Story sluit aan bij de 21st century skills (zoals gehanteerd door Kennisnet):

  • ICT-geletterdheid
  • Communicatie
  • Samenwerken
  • Kritisch denken
  • Probleem oplossend vermogen