Home De praktijk Praktijkvoorbeeld

Praktijkvoorbeeld

Het Mundus College in Amsterdam is één van de scholen in Nederland waar momenteel My Life Story wordt gebruikt. De lessen mediawijsheid werpen hun vruchten af waardoor het thema nu beter op de kaart staat. Na een jaar gewerkt te hebben met de lessenserie, heeft de school besloten om schoolbreed een vak mediawijsheid in te voeren. Aan de onderstaande foto is te zien dat niet alleen de docenten en de mediathecaris, maar ook de leerlingen erg blij zijn met My Life Story!
(Foto: Monique Castenmiller)