Home De lessenserie Flexibele lessen

Flexibele lessen

Informatievaardig zijn is het goed kunnen zoeken, vinden, beoordelen en gebruiken van informatie. Informatievaardigheden zijn geen apart vak in het onderwijs. Toch is het goed kunnen zoeken, vinden en onderbouwen van de juiste informatie, wel belangrijk voor alle vakken. Om die reden is de inhoud van lessenserie flexibel. Als docent heeft u de mogelijkheid om de inhoud van de lessen aan te passen.

 

Standaard hebben de oefeningen een bepaald onderwerp, maar dat kan eenvoudig aangepast worden aan uw eigen vak, project of een onderwerp dat volgens u beter aansluit bij uw leerlingen. Zo kunt u zelf bepalen bij welk vak of project u aan My Life Story wilt werken, en in welke periode.

 

In deze lessenserie leren de leerlingen informatiebronnen benoemen en gebruiken. Ze leren informatie zoeken aan de hand van een vaste zoekmethode, het zoekblad. Stapsgewijs worden de leerlingen zich bewust van verschillende informatiebronnen. Ze leren welke bronnen er zijn en hoe ze die kunnen gebruiken. De module leert leerlingen alle basisvaardigheden voor al hun mediawijze denken en doen.

 

Het zoekblad is een speciaal ontwikkeld zoekformulier. Met de zoekhulp doorlopen de leerlingen vier stappen om van een vraag naar een antwoord te komen. De stappen zijn:

 

  1. Wat wil ik weten?
  2. Waar ga ik zoeken?
  3. Wat kan ik vinden?
  4. Wat is mijn antwoord?